Otto Bruuns Fond

Støtte til forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser.

Ansøgningsskema

Om Fonden

Otto Bruuns Fond støtter forskning i dansk industri samt iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser og andre formål af almen samfundsmæssig betydning.

Støtten ydes i form af tilskud og i nogle tilfælde ansvarlig kapital, og fonden støtter såvel enkeltpersoner – opfindere, iværksættere og studerende – som institutioner og virksomheder.

Fondens årlige uddelingsbeløb varierer. Uddeling af fondens midler sker i praksis inden for følgende grupper:

– Forskning i dansk industri
– Iværksætters/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser
– Institutioner med dette sigte
– Andre formål af almen samfundsmæssig betydning

– Ansøgningsskema kan indgives hele året.
– Der kan ikke længere søges om studiestøtte eller studieophold i udlandet.
– Der kan ikke anmodes om ‘hastebehandling’.

ansøgning

Vi er nu overgået til elektronisk behandling af ansøgninger. Derfor kan i bruge nedenstående link til at udfylde ansøgningskemaet

Deadline for indsendelse til næste møde er  11. September

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til, at de oplysninger, der er angivet i denne ansøgning herunder evt. CPR-nummer, registreres og behandles af fonden. Ved tildeling af støtte er fonden efter skatte-lovgivningen indberetningpligtig til SKAT. Indberetning af tildelt støtte sker på baggrund af CPR- eller CVR-nummer, afhængig af hvem der skal beskattes af den tildelte støtte. Personhenførbare data videresælges ikke til tredjepart. Fonden behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondatarestlige regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR).

HISTORIE

Otto Johannes Bruun (1892-1989) var opfinder og fabrikant. Han stiftede sin første fabrik i Vejle i 1915, og i 1970 beskæftigede han 900 medarbejdere fordelt på 2 virksomheder i Danmark og 3 i England. Mest berømt er Otto Johannes Bruun for opfindelsen af de tynde plisserede hætter af aluminium til flasker med luksusøl.

Otto Bruuns Fond, Store Strandstræde 18 A, st., 1255 København K.,CVR nr. 82 31 89 17, tlf.: 3332 3308 – tlf. tid 9.00-11-00 – Email: ottobruunsfond@c.dk