Otto Bruuns Fond

Støtte til forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser.

Ansøgningsskema

Om Fonden

Otto Bruuns Fond støtter forskning i dansk industri samt iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser og andre formål af almen samfundsmæssig betydning.

Støtten ydes i form af tilskud og i nogle tilfælde ansvarlig kapital, og fonden støtter såvel enkeltpersoner – opfindere, iværksættere og studerende – som institutioner og virksomheder.

Fondens årlige uddelingsbeløb varierer. Uddeling af fondens midler sker i praksis inden for følgende grupper:

– Forskning i dansk industri
– Iværksætters/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser
– Institutioner med dette sigte
– Andre formål af almen samfundsmæssig betydning

– Ansøgningsskema kan indgives hele året.
– Der kan ikke længere søges om studiestøtte eller studieophold i udlandet.
– Der kan ikke anmodes om ‘hastebehandling’.

Til ansøgninger skal der benyttes nedenstående skema i tekstformat. Udfyld og indsend skemaet til Otto Bruuns Fonds postadresse. Ansøgning kan ikke indsendes elektronisk.

ansøgning

Til ansøgninger skal der benyttes nedenstående skema i tekstformat. Udfyld og indsend skemaet til Otto Bruuns Fonds postadresse. Ansøgning kan ikke indsendes elektronisk.

HISTORIE

Otto Johannes Bruun (1892-1989) var opfinder og fabrikant. Han stiftede sin første fabrik i Vejle i 1915, og i 1970 beskæftigede han 900 medarbejdere fordelt på 2 virksomheder i Danmark og 3 i England. Mest berømt er Otto Johannes Bruun for opfindelsen af de tynde plisserede hætter af aluminium til flasker med luksusøl.

Otto Bruuns Fond, Store Strandstræde 18 A, st., 1255 København K.,CVR nr. 82 31 89 17, tlf.: 3332 3308 – tlf. tid 9.00-11-00 – Email: ottobruunsfond@c.dk