Otto Bruuns Fond

Støtte til forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser.

Ansøgningsskema

Om Fonden

Otto Bruuns Fond yder to former for støtte, dels til industrielle projekter, dels til almennyttige.

Industrielle projekter

Her ydes støtte til udvikling af industrielle opfindelser og produkter, hvor vægten lægges på hard tech. Softwareprojekter støttes kun undtagelsesvist.

Modtagerne af støtten er typisk opfindere, iværksættere og mindre virksomheder.

Der lægges vægt på, at der er tale om realistiske, gennemarbejdede projekter, helst hvor der foreligger en forretningsplan og meget gerne også nogle kundetilkendegivelser.

Støtten, der ydes i form af tilskud og i enkelte tilfælde ansvarlig kapital, gives fortrinsvis til anskaffelse af materialer, udstyr eller andre konkrete udgifter forbundet med udviklingen.

Eksempler:

–    En iværksætter, der er i færd med at udvikle et nyt produkt til medicinalindustrien
–    To nyuddannede, der arbejder videre med et projekt, de afsluttede deres eksamen med
–    En pensioneret læge, der længe har gået med en ide til et nyt hjælpemiddel
–    En mindre virksomhed, der ønsker at udvikle deres produkt til et helt nyt marked

Almennyttige projekter

Her ydes støtte til afgrænsede aktiviteter og klart definerede projekter og formål med almen samfundsmæssig betydning.

Modtagerne er typisk mindre institutioner, organisationer, foreninger med et almennyttigt sigte.  Særlig prioritet har initiativer, der sigter på at fremme iværksætteres/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser. Støtten ydes i form af tilskud.

Eksempler:

    –    En sommer camp for børn med særlige behov
    –    Et iværksætterhus, der har brug for nye faciliteter
    –    En konkurrence for unge om udvikling af den bedste ide
    –    En lokal gruppe af ildsjæle, der har fået en ide, der kommer mange til gavn
    –    En forening for et lille sygdomsområde, til en lejr for unge

Generelt

Det er vigtigt, at støtten har afgørende betydning for projektets gennemførelse, og at det er tydeligt, hvad støtten fra Otto Bruuns Fond skal gå til.

Støtten ligger normalt på mellem 20 og 50.000 kr. Fondens årlige uddelingsbeløb varierer.

Ansøgningsskema kan indgives hele året og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt. Der kan ikke anmodes om ”hastebehandling”.

Der gives ikke støtte til enkelte menneskers personlige behov.

Om Fonden

Otto Bruuns Fond yder to former for støtte, dels til industrielle projekter, dels til almennyttige.

Industrielle projekter

Her ydes støtte til udvikling af industrielle opfindelser og produkter, hvor vægten lægges på hard tech. Softwareprojekter støttes kun undtagelsesvist.

Modtagerne af støtten er typisk opfindere, iværksættere og mindre virksomheder.

Der lægges vægt på, at der er tale om realistiske, gennemarbejdede projekter, helst hvor der foreligger en forretningsplan og meget gerne også nogle kundetilkendegivelser.

Støtten, der ydes i form af tilskud og i enkelte tilfælde ansvarlig kapital, gives fortrinsvis til anskaffelse af materialer, udstyr eller andre konkrete udgifter forbundet med udviklingen.

Eksempler:

– En iværksætter, der er i færd med at udvikle et nyt produkt til medicinalindustrien

– To nyuddannede, der arbejder videre med et projekt, de afsluttede deres eksamen med

– En pensioneret læge, der længe har gået med en ide til et nyt hjælpemiddel

– En mindre virksomhed, der ønsker at udvikle deres produkt til et helt nyt marked

Almennyttige projekter

Her ydes støtte til afgrænsede aktiviteter og klart definerede projekter og formål med almen samfundsmæssig betydning.

Modtagerne er typisk mindre institutioner, organisationer, foreninger med et almennyttigt sigte.  Særlig prioritet har initiativer, der sigter på at fremme iværksætteres/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser. Støtten ydes i form af tilskud.

Eksempler:

– En sommer camp for børn med særlige behov

– Et iværksætterhus, der har brug for nye faciliteter

– En konkurrence for unge om udvikling af den bedste ide

– En lokal gruppe af ildsjæle, der har fået en ide, der kommer mange til gavn

– En forening for et lille sygdomsområde, til en lejr for unge

Generelt

Det er vigtigt, at støtten har afgørende betydning for projektets gennemførelse, og at det er tydeligt, hvad støtten fra Otto Bruuns Fond skal gå til.

Støtten ligger normalt på mellem 20 og 50.000 kr. Fondens årlige uddelingsbeløb varierer.

Ansøgningsskema kan indgives hele året og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der afholdes 5 bestyrelsesmøder årligt. Der kan ikke anmodes om ”hastebehandling”.

Der gives ikke støtte til enkelte menneskers personlige behov.

DIN ANSØGNING

Der opereres kun med elektroniske ansøgninger i form af udfyldte ansøgningsskemaer, der kan hentes på nedenstående link.

Ansøgningsfrist senest den 6. august til behandling på mødet i september 2024.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til, at de oplysninger, der er angivet i denne ansøgning herunder evt. CPR-nummer, registreres og behandles af fonden. Ved tildeling af støtte er fonden efter skatte-lovgivningen indberetningpligtig til SKAT. Indberetning af tildelt støtte sker på baggrund af CPR- eller CVR-nummer, afhængig af hvem der skal beskattes af den tildelte støtte. Personhenførbare data videresælges ikke til tredjepart. Fonden behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondatarestlige regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR).

OM OTTO BRUUN

Otto Johannes Bruun (1892-1989) var opfinder og fabrikant. Han gjorde et meget stort antal opfindelser og opnåede mere end 170 patenter.

Sin første fabrik startede han i 1915 i en alder af 23 i Vejle. Den producerede tuber til tandpasta, der indtil da var blevet solgt som tandpulver i æsker. Otto Bruuns første opfindelse var en metode til at fortinne en tube af bly, så tinlaget var tæt. Det blev grundlaget for, at Otto Bruun kunne ekspandere sin forretning til København og Sverige.

Næste store opfindelse var alu-kapslen til vinflasker. De var hidtil blevet lavet af bly eller fortinnet bly. Otto Bruun udviklede maskiner, der kunne fremstille tynde plisserede hætter af aluminium. Denne produktion startede i 1933, og opfindelsen blev nærmest epokegørende, idet den på kort tid blev udbredt til luksusøl, hvor den gav flaskerne deres karakteristiske udseende.

Tredje store gennembrud kom, da det i 1960 lykkedes for ham at lave et billigt og holdbart bæger af aluminium, der især blev brugt til de mange former for smelteost.

Senere kom flere andre opfindelser til, og i 1970 beskæftigede Otto Bruun 900 medarbejdere fordelt på virksomheder i Danmark og i England.

Skal man opsummere Otto Bruuns indsats, så var det ham, som introducerede Danmark til tandpastatuben, guldbajeren og aluminiumsbægeret.

Efter at de sidste fabrikker var solgt i 1987, blev kapitalen anbragt i Otto Bruuns Fond.

Otto Bruuns Fond | c/o Teknologisk Institut – Gregersensvej 1 | 2630 Taastrup | CVR nr. 82 31 89 17 | tlf.: 4041 3308 | tlf. tid – onsdag 8.00-16.00

Mail: sekretariat@ottobruunsfond.dk