Otto Bruuns Fond

Støtte til forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser.

Ansøgningsskema

Om Fonden

Otto Bruuns Fond støtter forskning i dansk industri samt iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser og andre formål af almen samfundsmæssig betydning.

Støtten ydes i form af tilskud og i nogle tilfælde ansvarlig kapital, og fonden støtter såvel enkeltpersoner – opfindere, iværksættere – som institutioner og virksomheder.

Fondens årlige uddelingsbeløb varierer. Uddeling af fondens midler sker i praksis inden for følgende grupper:

– Forskning i dansk industri
– Iværksætters/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser
– Institutioner med dette sigte
– Andre formål af almen samfundsmæssig betydning

– Ansøgningsskema kan indgives hele året.
– Der kan ikke længere søges om studiestøtte eller studieophold i udlandet.
– Der kan ikke anmodes om ‘hastebehandling’.

ansøgning

Vi er nu overgået til elektronisk behandling af ansøgninger. Derfor kan i bruge nedenstående link til at udfylde ansøgningsskemaet

Ansøgningsfrist senest tirsdag d.2 august til behandling på mødet i august 2022.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til, at de oplysninger, der er angivet i denne ansøgning herunder evt. CPR-nummer, registreres og behandles af fonden. Ved tildeling af støtte er fonden efter skatte-lovgivningen indberetningpligtig til SKAT. Indberetning af tildelt støtte sker på baggrund af CPR- eller CVR-nummer, afhængig af hvem der skal beskattes af den tildelte støtte. Personhenførbare data videresælges ikke til tredjepart. Fonden behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondatarestlige regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR).

HISTORIE

Otto Johannes Bruun (1892-1989) var opfinder og fabrikant. Han stiftede sin første fabrik i Vejle i 1915, og i 1970 beskæftigede han 900 medarbejdere fordelt på 2 virksomheder i Danmark og 3 i England. Mest berømt er Otto Johannes Bruun for opfindelsen af de tynde plisserede hætter af aluminium til flasker med luksusøl.

Otto Bruuns Fond | Scherfigsvej 10, 1.sal | 2100 København Ø | CVR nr. 82 31 89 17 | tlf.: 3332 3308 | tlf. tid 9.00-11-00 | Email: ottobruunsfond@c.dk